תודה
 
  ליורם על שחלק אתי את הזכרונות היקרים לו מכל.
 
  תודה לך מאדו– מאדליין מורגנשטרן טרופו; ההכרה שלך ביופי מכתביה של יעל עודדו אותי
         להתעקש ולתת לה לדבר דרך מכתביה.
 
  תודות מקרב לב לך, תרזה אייזנברג על שהדרכת אותי במשך ארבע שנים מבלי לבקש כל תמורה.
 
  ההשגחה העליונה הנחתה אותי אלייך, בריג'יט קשטן. תודה לך על ההכוונה, התמיכה והייעוץ המקצועי.
 
  הערכתי העמוקה  שלוחה ליוני ודניאל אליאש מ"סטודיו אליאש" על בניית האתר המקסים.
 
   וכן לארכיון "ראשות השידור", על העתק הראיון עם מני פאר בערוץ 1.
 
  ואחרונים חביבים מאד, תודות למשפחתי ובמיוחד לבני, יוני ובועז; המבקרים הטובים ביותר שלי.